ตำนาน “คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม” อุบาสิกาผู้มีพลังจิตอธิษฐานมหัศจรรย์

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่วันนี้เรานั้นอยากเอาเรื่องราวของแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ ที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัครโบราณ นานมาแล้ว เพราะเมืองไทยของเรานั้นต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก และวันนี้เรามีเรื่องเล่าคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม มาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนั้นได้ศึกษากันค่ะ

หลายๆท่านก็คงรู้จัก คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม หรืออุบาสิกาบุญเรือนกันอยู่บ้างแล้ว ประชาชนทั่วไปนั้นเคารพท่านมักเรียกท่านว่า “คุณแม่บุญเรือน”  ด้วยที่แม่บุณเรือนนั้นมีความเมตตาให้กับทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะ ใครที่มาขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านก็ช่วยอย่างเต็มที่โดยที่ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก สามารถบรรลุธรรมอันวิเศษสำเร็จ “จตุตถฌาณ ๔” และ “อภิญญา ๖” อันเป็นอานิสงส์สูงสุดแห่งชีวิต ปรากฏเป็นปาฏิหาริย์จนเลื่องลือในทางตาทิพย์ หูทิพย์ รู้วาระจิตผู้อื่น ล่องหนหายตัว สั่งฟ้า ห้ามฝน และใช้พลังจิตรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้คนทั่วไปจนหาย

และจะบอกเลยว่า พระคาถาฉิมพลีของคุณแม่บุญเรือน เป็นสุดยอดคาถาจะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน จะเลี้ยงตัวรอด เงินทองมีใช้ไม่ขาดมือทำให้เข้าถึงฌานแล้ว จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เงินทองจะหลั่งไหลมาเอง สวดให้ได้ ๑๐๘ คาบ เช้า-เย็น หรือตามกำลังวัน และจงดำรงมั่นอยู่ในศีล ในธรรม หมั่นเจริญภาวนา สมาธิ จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ จะหลุดพ้นจากกองหนี้ กองทุกข์ รอดจากยุคเค็ญนี้ โรคร้ายต่างๆ เคราะห์กรรมร้ายต่างๆ จะคลี่คลายลงได้

คาถานี้คุณแม่บุญเรือนได้จากการนั่งสมาธิจิต เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ จากตำราได้เขียนบอกไว้ว่าเป็นคาถาที่ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์นำมาถวาย แด่คุณแม่บุญเรือน ท่านให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระ สิวลีมหา เถระหรือพระฉิมพลี จะเป็นมหาลาภ มหาโชค มหาโภคทรัพย์และเจริญ ด้วยจตุรพิศพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติประสพสิ่งอันพึงปรารถณาทุกประการ สวดตามกำลังวันที่กล่าวถึงมีดัง นี้คือ

วันอาทิตย์ ๖

วันจันทร์ ๑๕

วันอังคาร ๘

วันพุธ ๑๗

วันพฤหัสบดี ๑๙

วันศุกร์ ๒๑
และวันเสาร์ ๑๐

นะโม ๓ จบ แล้วว่า

พระคาถาพระฉิม

” นะชาลีติ ฉิมพาลี จะ มหาเถโร

สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา

พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา

สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม “

ธมฺมกาโม สุตาธาโร ภเวยฺย ปริปุจฺฉโก สกฺกจฺจํ ปยิรุปาเสยฺย สีลวนฺเต พหุสฺสุเต : พึงเป็นผู้ใคร่ธรรม ทรงไว้ซึ่งสุตะ เป็นผู้สอบถาม เข้าไปนั่งใกล้ผู้มีศีลและเป็นพหุสูตโดยเคารพ อธิษฐานไปเขาวงพระจันทร์ พบพระผู้วิเศษ ขอพระธาตุท่านท่านก็ให้มา ๑ องค์ แล้วได้กลับมาที่เดิมตามคำอธิษฐานพร้อมพระธาตุ การสามารถทำปาฏิหาริย์ดังกล่าวที่ปรากฏขึ้นได้เป็นผลแห่งความสำเร็จครั้งแรก ทำให้ท่านอธิษฐานเมื่อเข้าสมาธิ ผ่านที่ปิดล้อม หรือไปที่ไกลๆ ได้ชั่วระยะเวลาลัดนิ้วมือเดียว ในขณะนั้นท่านมีอายุเพียง ๓๓ เท่านั้น ขออำนาจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติมจง สถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลาย แม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน เทอญ

ขอบคุณที่มา sanook

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *