ทัศนีย์ แสงศรี

ทัศนีย์ แสงศรี

“ ยินดีและฝากลูกศิษย์ทั้ง2คนนะคะ ….. ฝากหลานด้วยนะคะครูยิ้ม ”