เล่าเรื่องการสอนภาษาอังกฤษที่ลพบุรี

สวัสดีค่ะ ครูยิ้ม Smile English สอนภาษาอังกฤษ @ลพบุรี ขอต้อนรับน้องปิดเทอม เร็วๆ นี้ กลับมาพบกันอีกครั้ง ในบทความเล่าเรื่องรีวิวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ลพบุรี โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ สไมอิงลิช

….สำหรับคลาสนี้ ขอรีวิวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Multi-aged English language classrooms กล่าวคือ คลาสเรียนสำหรับเด็กโต (Teens) เรียนระดับผู้ใช้ภาษา การนำไปใช้ ถึงผู้ใหญ่ (Adults) ระดับ Advance หรือนำไปใช้ในการทำงาน และคลาสเรียนสำหรับเด็ก (Kids) เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานทักษะ 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน

ในส่วนที่ได้กล่าวไปก็คือตัวนักเรียนหรือผู้รับการถ่ายทอดวิชาภาษาอังกฤษนั่นเอง ระดับเลเวลก็มีความแตกต่างกันไปตามอายุ ตามสถานะภาพหรือตามระดับชั้นการศึกษาก็ดี มีความหลากหลายในตัวนักเรียน

….สำหรับครูผู้สอน(Life of an English teacher) หรือชีวิตประจำวันของคุณครูที่จะต้องมาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทักษะ 4 ด้านภาษา ซึ่งการสอนห้องเรียนภาษาอังกฤษหลายๆ Class หลายๆชั้นเรียน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยค่ะ ขอบอก ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ในตัวนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปใน 4 ด้าน ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ยกตัวอย่างนักเรียนชั้นปีเดียวกัน อายุเท่ากัน บางคนทักษะการเขียนดี แต่บางคนการเขียนภาษาไม่ผ่านค่ะ ตรงนี้ครูยิ้มและครูผู้สอน(Peach Teacher)เจอมาหมดทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งน้องๆ แต่ละคนเก่งและถนัดคนละแบบ ความสามารถไม่เท่ากัน ….ดังนั้นการแสวงหาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในการจัดการกับชั้นเรียนในแต่ละ Class จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับครูผู้สอน

สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละสถาบันหรือสถานศึกษาที่ลพบุรี ซึ่งมีเทคนิคหรือวิธีสอนที่ไม่เหมือนกันในรายละเอียดแต่ละทักษะ 4 สกิล เช่นเดียวกันน้องๆ หรือผู้ปกครองก็ต้องมีปัจจัยในการเลือกที่เรียนภาษาอังกฤษลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปด้วยค่ะ

ปิดเทอมนี้ Welcome back to Smile English @ลพบุรี สำหรับบทความรีวิวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษลพบุรี ในครั้งนี้ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในบทความต่อไปค่ะ BYE!

ที่สอนภาษาอังกฤษลพบุรี
รีวิวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Multi-aged English language classrooms
User Avatar
สวัสดีค่ะ Teacher ยิ้ม Smile English ลพบุรี ยินดีต้อนรับสู่ Website สไมอิงลิชค่ะ เรียนภาษาอังกฤษ ลพบุรี ที่ไหนดี? ...... ติว Test สอนภาษาอังกฤษ ลพบุรี Tel/Line 0929929931

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *