สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(How To)

สวัสดีค่ะ ครูยิ้ม Smile English สอนภาษาอังกฤษ ลพบุรี กลับมาพบกันอีกครั้งในการรีวิวการเรียนการสอนน้องๆ วันนี้จะมากล่าวถึงในเรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(ฮาว์ทู)…..ทำอย่างไร” หากคุณผู้ปกครองกำลังพยายามสอนภาษาอังกฤษให้น้องๆหรือเด็กเล็ก

ข่าวดีก็คือเด็ก ๆ ได้รับการปรับให้เข้ากับภาษาการเรียนรู้และรับวลีคำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย ….. ข่าวร้ายก็คือเด็ก ๆ มีพลังงานและช่วงความสนใจที่สั้นกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นคุณจะทำอย่างไร? ให้พวกเขานั่งและเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกให้นานให้ได้รับความรู้

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆลูกศิษย์ต้องมีเทคนิคบ้างอะไรบ้าง คุณพ่อแม่สามารถใช้พลังงานเด็กเพื่อประโยชน์ของคุณและดึงดูดพวกเขาด้วยเกมส์เพลงและกิจกรรมที่จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ในขณะที่มีความสนุกสนานโดยให้ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างไปพร้อมกัน

 

ขั้นตอนที่ 1

สอนเด็ก ๆ ให้มีความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ ….. ไม่อ่อนดัดง่ายตามวลีที่กล่าว เด็กมีข้อได้เปรียบเหนือผู้ใหญ่เพราะพวกเขาได้รับคำศัพท์ใหม่ ๆ และเรียนรู้ได้เร็วกว่า ผ่านสื่อการสอนหรือจากบทสนทนา(Conversation)รอบตัวพวกเขาอย่างรวดเร็วจากคุณครูผู้สอนหรือเพื่อน ๆ ใน Class ก็ดี โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษผ่านการสนทนาในชั้นเรียนที่เป็นวิดีโอที่เหมาะกับวัยหรือการใช้ภาพลายเส้น(งานศิลปะ)ประกอบการสอนน้อง ๆ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการได้อีกด้วย

 

ขั้นตอนที่ 2

ใช้เพลงเป็นสื่อการเรียนการสอนให้น้อง ๆ ได้ใช้ทักษะ การฟัง(Listening) โดยบทเพลงภาษาอังกฤษจะช่วยสอนเด็กเล็ก ๆ ในทักษะการฟัง ที่เป็น 1 ใน 4 ทักษะอังกฤษ “เด็ก ๆ เรียนรู้คำศัพท์โครงสร้างไวยากรณ์และจังหวะของภาษาด้วยการทำในสิ่งที่พวกเขารักที่จะทำ … ร้องเพลง” คุณครูผู้สอนอาจจะใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อสอนตัวเลข ตัวอักษร ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และคำศัพท์อื่น ๆ ที่ต้องจดจำให้แก่นักเรียนก็ได้ค่ะ

 

ขั้นตอนที่ 3

ใช้การเคลื่อนไหว(Action)และท่าทางระหว่างบทเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ การกระทำการเคลื่อนไหวช่วยเพิ่มความสามารถของเด็กในการจดจำได้ด้วย โดยการเพิ่มความเชื่อมโยงทางกายภาพ(ทักษะ 4: ฟัง พูด อ่าน เขียน)กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษและช่วยเด็กเล็ก ๆ ใช้พลังงาน เพื่อไม่ให้น้อง ๆ เกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่สนใจในสิ่งที่ครูผู้สอนจะถ่ายทอดให้

 

ขั้นตอนที่ 4

สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนแบบโต้ตอบระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน โดยให้พวกเขายืนขึ้นนั่งลง เล่นเกมส์ เล่นละครและร้องเพลงในบทเรียน ให้เด็ก ๆ หันมาช่วยเหลือคุณครูในการเตรียมหรือทำกิจกรรม ทำให้เด็ก ๆ มีความสนใจและมีโอกาสในการเรียนภาษามากขึ้น เมื่อทำตามคำสอนของคุณครู ได้เรียนรู้กฎสำหรับเกมส์และสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่พวกเขากำลังทำอยู่ โดยมีการใช้ทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน ตอบโต้ระหว่างครูกับนักเรียน สร้างการรับรู้พัฒนาความสามารถได้อย่างรวดเร็ว(Advance)

 

ขั้นตอนที่ 5

ใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น Pictionary, charades และ hangman หรือเกมส์จับคู่ก็ดี เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนไวยากรณ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษและเสริมสร้างทักษะ 4 การให้เด็กสาธิตแสดงออกการเรียนรู้ของพวกเขา จะสร้างความเชื่อมั่นและให้ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

 

อุปกรณ์การสอน

ซีดี / วิดีโอ / ดีวีดี สื่อภาษาอังกฤษ

หนังสือนิทาน

ปากกา

กระดาษ

กระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานดำ

 

เคล็ดลับ

ให้ครูผู้สอนสนทนาพูดคุยกับเด็ก ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเสมอ ให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับความพยายามและความสำเร็จ และเก็บบทเรียนที่สอนรวมทั้งสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการสอนครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

 

คำเตือน

การสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก ให้ใช้ไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบในภาษาอังกฤษระหว่างการพูดคุยสื่อสารกับพวกเขา และอย่าคาดหวังให้พวกเขาทำในภาษาอังกฤษได้ทุกอย่างในทักษะ 4: ฟัง พูด อ่าน เขียน ค่อย ๆ สอนให้ซึมซับและเรียนรู้อย่างมีพัฒนาการ

 

 

User Avatar
สวัสดีค่ะ Teacher ยิ้ม Smile English ลพบุรี ยินดีต้อนรับสู่ Website สไมอิงลิชค่ะ เรียนภาษาอังกฤษ ลพบุรี ที่ไหนดี? ...... ติว Test สอนภาษาอังกฤษ ลพบุรี Tel/Line 0929929931

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *